Strona główna - Regulamin stadionu


Regulamin obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie przy ul. Aleii Jana Łyska 21 w związku z przeprowadzonymi imprezami na tych obiektach.

1. Regulamin niniejszy dotyczy imprez sportowych organizowanych na terenie obieków sportowych MOSiR w Cieszynie.

2. Wszystkie osoby - kibice biorący udział w imprezie sportowej winne nabyć bilety wstępu na daną imprezę wg obowiązujących cen. Brak biletu jest równoznaczny z koniecznością opuszczenia imprezy.

3. Wszyscy widzowie zajmują na trybunach miejsca wskazane przez służby porządkowe.

4. Zabrania się widzom biorących udział w imprezach sportowych przechodzenia przez ogrodzenia i inne zabezpiecznia i wchodzenia na miejsca, na których rozgrywane są zawody sportowe.

5. Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się w szczególności wnoszenia na imprezę sportową broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów /narzędzi/ oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych oraz innych napojów w opakowaniach szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

6. Osoby obecne na imprezie sportowej są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

7. Dzieci do lat 10 mogą uczestniczyć w imprezach sportowych pod opieką rodziców lub dorosłego opiekuna.

8. Służby porządkowe organizatora imprezy, w tym pracownicy agencji ochrony osób i mienia, są upoważnione do:

- sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie sportowej,

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

- przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty o których mowa w ust.

- w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej albo zakłócania przez te osoby porządku, wezwania ich do opuszczenia imprezy sportowe,

- ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

9. Służby porządkowe są ponadto zobowiązane nie wpuścić na imprezę sportową:

- osób, wobec których zostało wydane przez Sądy lub Kolegia ds. Wykroczeń orzeczenia zakazujące wstępu na imprezę sportową,

- nie wpuszczać na imprezę sportową osób odmawiających poddania się czynnością o których mowa w ust. 7 pkt. A - C niniejszego regulaminu.

- usunąć z obiekótw sportowych, na których przeprowadzane są imprezy sportowe osoby powodujące swoim zachowaniem zakłócenie tej imprezy,

- w przypadku gdy podjęte działania przez służby porządkowe organizatora będą nieskuteczne, organizator wezwie do pomocy jednostki Policji,

- osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

10. Kto nie wykona polecenia porządkowego wydanego na podstawie ustawy przez organizatora imprezy lub służby porządkowe podlega karze grzywny.

11. Na obiekty sportowe podczas imprez nie będą wpuszczane osoby, które na poprzednich imprezach organizowanych na obiektach MOSiR zachowały się agresywnie i zagrażały bezpieczeństwu innym osobom, bądź swoim zachowaniem prowokowały innych uczestników do niewłaściwego zachowania. Nie będą wpuszczane również osoby, wobec których uprzednio interweniowała Policja bądź byli karani w związku z zajściami na imprezach sportowych. Zakaz niniejszy dotyczy również osób, które w wyniku niewłaściwego zachowania przyczyniły się do dewastacji obiektów sportowych MOSiR.

12. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie i zgonie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych ii obowiązuje z dniem podpisania.


Kalendarz
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Zaloguj się
Uzytkownik nie zalogowany
Login:
Hasło:Nie masz jeszcze konta?
Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
Zapomniane hasło?
Sponsorzy
Galeria
Licznik

Stronę odwiedziło:19591 gości.
Dzisiaj (2024-07-20) stronę odwiedziło: 252 gości.
Wczoraj (2024-07-19) stronę odwiedziło: 574 gości.

Copyright © 2003 - 2009 Dawid Paruzel | Design ph | kontakt | o stronie | mapa strony